PRAVNA POMOĆ ZA ČLANOVE SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD“

Svi članovi sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ od danas će imati pravo na pravnu pomoć.

Predsednik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ potpisao je ugovor o pravnoj pomoći za članove sindikata Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd sa advokatskom kancelarijom Vasić iz Beograda.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ će uvek, u svakoj situaciji i na svakom mestu biti uz svoje članove.

Vaš SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD“