OSNOVANA NOVA PODRUŽNICA SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD U AKCIONARSKOM DRUŠTVU “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“

U akcionarskom društvu „Elektroprivreda Srbije“ A. D. osnovana je podružnica sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd.

Predstavnica sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd u „Elektroprivreda Srbije“ A.D. je Slađana Radomirović.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd će se na čelu sa našom novom predstavnicom u „Elektroprivreda Srbije“ A. D. boriti za što bolji status, za što veća prava i za što bolje uslove rada svih zaposlenih u preduzeću.

Pozivamo sve ostale sindikate u „Elektroprivreda Srbije“ A. D. i sve zaposlene u „Elektroprivreda Srbije“ A. D. da nam se priključe u ovoj zajedničkoj borbi za za što bolji status, za što veća prava i za što bolje uslove rada svih zaposlenih u preduzeću.

RADNIK JE NA PRVOM MESTU!

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD – PODRUŽNICA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ A. D.