U SRBIJI POSTOJI 25001 SINDIKAT

U Srbiji postoji dvadesetpet hiljada i jedan Sindikat, ali samo je jedan pravi Sindikat –  „Savez Ujedinjenih Zaposlenih Beograd“!

Nije samo dovoljno biti jedan, dobar i pravi. U ova teška vremena treba i druge učiniti takvima.

Pozivamo sve Sindikate Srbije i sve društveno odgovorne kompanije u Srbiji da se pridruže humanitarnoj predstavi dramskih umetnika i da kupovinom karata za predstavu ili donacijom pomognu deci nastradalih rudara.

Sindikat ujedinjenih zaposlenih Beograd