DA SVAKO RADI SVOJ POSAO

Sindikat Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd je uputio dopis JKP „Beograd put“ u šta se zaposleni u pomenutom preduzeću mogu uveriti na osnovu fotografije.
U dopisu smo naveli da je poslodvac dužan da obezbedi propisane uslove zaštite na radu za sve zaposlene, a u postupku primene mera bezbednosti i zdravlja na radu obavezno je učešće predstavnika reprezentativnih sindikata u preduzeću.
Kako reprezentativni sindikati ćute, poslodavac je zaboravio na svoje obaveze te je sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ uputio dopis da se klima uređaji i mesta za odmor zaposlenih očiste.
Pored toga poslodavac je dužan da obezbedi sredstva i opremu lične zaštite za sve zaposlene.
Sindiat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ poziva i odgovorna lica koja su ovlašćena i nadležna u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu da rade svoj posao.
Pozivamo zaposle da nam se pridruže kako bi smo mogli da ukazujemo na nedostatke. Postani član i budi deo pravog sindikata.

Vaš sindikat „Ujedinjenih zaposlenih Beograd“