DIREKTNO MEŠANJE DIREKTORA JKP „BEOGRAD PUT“ U SINDIKALNO DELOVANJE

Odgovorno lice preduzeća JKP „Beograd put“ iz samo sebi poznatih  razloga  na oglasnoj tabli okačilo je OBAVEŠTENJE u kojem jasno piše da će zaposlena lica morati da plaćaju članarinu svim sindikatima ukoliko su učlanjeni u više sindikata.
Ovim putem pozivamo sve postojeće sindikate da se sa zajedničkim dopisom  obratimo odgovornom licu da poništi ovu ODLUKU!
Sindikalno delovanje se sprovodi sa jasnim statutom sindikata kao i jasnim glasanjem unutar same sindikalne organizacije.
Direktor JKP „Beograd put“ Tejić nam je direktno, jasno i glasno  poručio: „Ja sam ovde vlast!“, a ukoliko mi predstavnici sindikata ne budemo digli glas protiv odluke koja nam je nametnuta, možemo slobodno da zaključimo da sindikati ne postoje.
Stoga poštujmo sindikalne organizacije koje vodimo, jer ukoliko ovakva odluka ne bude poništena, sindikati nisu niko i ništa.  Ako može direktor preduzeća da bude jači od ODLUKE koju je doneo sindikat čemu onda Statuti sindikata i sve odluke.

Napomena: Poslodavac nema pravo da, ukoliko je sindikat doneo odluku da se članarine ne uplaćuje na sindikalni račun, nameće odluku dase članarine ipak uplaćuju i poslodavac je dužan da poštuje odluku sindikata.

Vaš SINDIKAT UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD