NOVAC ILI BUS PLUS KARTICA?

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ poziva zaposlena lica u JKP „Beograd put“ da iskoristite svoje prvo na naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak sa sa posla, u visini cene mesečne bus plus karte za zaposlene.

Novac koji poslodvac izdvaja za prevoz zaposlenih mor biti iskorišćen u te svrhe.

Izbor da li će uzeti bus plus mesečnu kartu za zaposlene ili novac je pravo svakog radnika kome poslodavac plaća prevoz.

Vaš Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“