NOVI PREDSEDNIK SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „BEOGRAD PUT“

U javnom komunalnom preduzeću „Beograd put“ izabran je novi predstavnik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd.

Novi predstavnik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd u JKP „Beograd put“ je gospodin Dejan Janić.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd će se na čelu sa našim novim predstavnikom u JKP „Beograd put“ boriti za što bolji status, za što veća prava i za što bolje uslove rada svih zaposlenih u ovom preduzeću.

RADNIK JE NA PRVOM MESTU!

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD