SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD“ POMAŽE SVOJIM ČLANOVIMA

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“, osim što piše dopise i osim što pokušava da koriguje ponašanje poslodavaca u preduzećima u kojima deluje takođe i pomaže svojim članovima. Predsednik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ uručio je solidarnu pomoć našem članu Igoru Batajliji koji je već 40 godina zaposlen u JKP „Beograd put“.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ je nekoliko puta pisao nadležnima u JKP „Beograd put“ sa molbom da se preduzeće priključi ovoj akciji i da sa svoje strane odvoji sredstava koliko može i da zajedno sa sindikatom pomogne radniku Igoru Batajliji kome je pomoć preko potrebna. Nažalost rukovodstvo preduzeća JKP „Beograd put“ je na ove naše molbe ostalo nemo. Zato je glavni odbor sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ doneo odluku da sindikat našem članu Igoru Batajliji pomogne koliko može i da mu se uruči bespovratna solidarna pomoć.

Po ko zna koji put napominjemo da bi zaposleni koji godinama rade i stvaraju u našim gradskim i državnim preduzećima trebali uvek da budu ispred profita. Nažalost tako ne misle ljudi koji vode javna komunalna preduzeća u gradu Beogradu i javna preduzeća u republici Srbiji.

Zato je tu sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ koji će uvek stajati uz svoje članove, kao i sve ostale radnike JP i JKP i boriti se za njihova prava, bolje uslove rada i bolji standard.

Ovom prilikom pozivamo sve zaposlene u javnim preduzećima u republici Srbiji i u javnim komunalnim preduzećima u lokalnim samoupravama da nam se priključe u ovoj našoj borbi.

Vaš sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“