TEŽNJA KA VLASTI VAŽNIJA JE OD OSTVARIVANJA PRAVA NA PREVENCIJU RADNE INVALIDNOSTI

Poslodavac svoje ciljeve najbolje ostvaruje suprotstavljanjem zaposlenim licima u smislu da

zaposleni nemaju ista prava na prevenciju radne invalidnosti ako jesu članovi i ako nisu članovi reprezentativnih sindikata. Dakle, uspeh žutih sindikata je u tome što odgovorno lice preduzeća gleda zaposlene sa pozicije vlasti i vrši diskriminaciju zaposlenih, te samim tim krši i načelo jednakosti koje kaže da su svi jednaki i da uživaju jednaka prava, položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na sindikalno opredeljenje. Svako je dužan da poštuje različitost pa tako i JKP Beograd put. Poslodavac je kao predstavnik preuzeća dužan da zaštiti sve zaposlene, pa prema tome svako zaposleno lice ima pravo bez obzira da li je u nekom reprezentativnom sindikatu ili ne da koristi prevenciju radne invalidnosti tj. pravo na sedam plaćenih dana za rekreativni oporavak.
Iz dopisa se može videti da se isključivo poštuju žuti sindikati tj. produžene ruke poslodavca se.
Pozivamo zaposle da pristupe Savezu ujedinjenih zaposlenih Beograd kako bi smo stvorili jednakst za sve zaposlene i da ono što pripada zaposlenim licima isti mogu i da ostvare.