DA LI JE U PITANJU DISKRIMINACIJA U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“?

Na zvaničnom sajtu javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ pored linkova (ikonica) ostalih javnih komunalnih preduzeća u Beogradu stoji i link (ikonica) „Saveza samostalnih sindikata“ Srbije.
Klikom na bilo koji link odnosno bilo koju ikonicu odlazi se direktno na sajt onog preduzeća, odnosno sindikata, na čiji se link odnosno na čiju se ikonicu kliknulo.
U vezi sa tim sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd uputio je dopis vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ gospodinu Radomiru Vujadinu.
U dopisu koji smo poslali pitali smo gospodina Vujadina da li je u pitanju diskriminacija, budući da se na zvaničnom sajtu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ nalazi link odnosno ikonica samo jednog sindikata – „SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA“ SRBIJE.
U istom dopisu tražili smo od vršioca dužnosti generalnog direktora JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ gospodina Radomira Vujadina da se uradi jedna od dve moguće opcije kako se ne bi stekao utisak da je u pitanju diskriminacija jednog sindikata u odnosu na drugi.

  1. Prva opcija bi bila da se sa zvaničnog sajta javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ ukloni link odnosno ikonica „Saveza samostalnih sindikata“ Srbije.
  2. Druga opcija bi bila da se na zvanični sajt javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ pored linka odnosno ikonice „Saveza samostalnih sindikata“ Srbije doda i link odnosno ikonica sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd.

Kakav će biti odgovor vršioca dužnosti generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ gospodina Radomira Vujadina saznaćemo u narednim danima.
Bez obzira kakav odgovor bude bio sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd neće prestati da se bori protiv nepravde i diskriminacije kako u javnim komunalnim preduzećima u Beogradu, tako ni u javnim komunalnim preduzećima i javnim preduzećima u celoj republici Srbiji.

DISKRIMINACIJA NIJE OPCIJA!

VAŠ SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD