SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd poziva sve zaposlene u javnom komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija“ da se priključe sindikatu i da kroz delovanje u svojom pogonima u okviru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ uzmu ućešće u radu našeg sindikata i to tako što svaki zaposleni ima pravo da se kandiduje na neku od sindikalnih funkcija (predsednik podružnice, potpredsenik, sekretar, predstavnik u nekom od pogona preduzeća).

Ujedno ovim putem sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd koristi priliku da pruži podršku predsedniku podružnice sindikata u JKP „BVK“ Mladenu Stevanoviću i da se zahvali vršiocu dužnosti generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ Radomiru Vujadinu što je predstavnicima našeg sindikata u okviru prostora preduzeća ustupio prostoriju za sindikalne aktivnosti.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd i dalje nastavlja borbu za bolji status i poštovanje prava svih zaposlenih i od te borbe nikada nećemo odustati.

Vaš SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD