BEOGRAD U V. D. STANJU

U javnom komunalnom preduzeću „Gradska Čistoća“ Beograd donesen je akt pod nazivom „Normativ“.
Prema tom aktu utvrđuje se koliko svaki zaposleni mora u toku meseca da obiđe i evidentira broj kvadratnih metara nelegalizovanog prostora na teritoriji grada Beograda, na osnovu čega JKP „Gradska Čistoća“ Beograd naplaćuje svoje usluge.
Zaposleni u JKP „Gradska Čistoća“ Beograd moraju to da rade kako bi zaslužili svoju platu.
Ukoliko zaposleni ne ostvare obilazak i evidentiranje predviđene kvadrature plata će im biti umanjena kao u što je navedeno u tabeli sa fotografije.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd je uputio dopis vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP „Gradska Čistoća“ Beograd Marku Popadiću sa zahtevom da se doneseni normativni akt ukine iz razloga što zaposleni u JKP „Gradska Čistoća“ nemaju status službenog lica i samim tim nemaju ovlašćenje da ulaze na bilo čiji privatan posed, kako bi bilo šta evidentirali, pa ni broj nelegalizovanih kvadrata prostora.
Zatim u dopisu koji smo poslali uputili smo pitanje vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP „Gradska Čistoća“ Beograd Marku Popadiću da li se za ovaj posao obilaska i evidentiranja nelegalizovanih kvadrata prostora angažuju nepodobni zaposleni i oni zaposleni u JKP „Gradska Čistoća“ Beograd koji nisu članovi vladajuće stranke i stranački aktivisti?
Budući da odgovor na naš dopis od vršioca dužnosti generalnog direktora JKP „Gradska Čistoća“ Beograd Marka Popadića nismo dobili, obratićemo se osnivaču JKP „Gradska Čistoća“ Beograd, Skupštini grada Beograda i gradonačelniku Aleksandru Šapiću, sa istim zahtevom.
Borba za puno poštovanje prava svih zaposlenih i poboljšanje uslova rada za sve zaposlene naš je cilj i obaveza.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD