MANJA GRUPA ZAPOSLENIH U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE“ BEOGRAD KRŠI RADNU DISCIPLINU

Predstavnik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd u javnom komunalnom preduzeću „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd gospodin Zoran Stefanović  je za poslednjih 12 sati dobio preko 600 poruka od vozača zaposlenih u JKP „GSP“ Beograd kako se na njih vrši pritisak da potpišu peticiju kojom bi podržali da smenjeni  šefovi rasporeda i šefovi održavanja u pogonima JKP „GSP“ Beograd ostanu na svojim radnim mestima. 
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd obaveštava sve vozače u svim pogonima JKP „GSP“ Beograd da nisu u obavezi da potpisuju bilo kakvu peticiju.
Zbog ovakvog nasilničkog ponašanja smenjenih šefova rasporeda i šefova održavanja u pogonima JKP „GSP“ Beograd centrala sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd i predstavnik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd u JKP „GSP“ Beograd gospodin Zoran Stefanović će se obratiti vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP „GSP“ Beograd gospodinu Zoranu Šarcu, kao i osnivaču javnog komunalnog preduzeća „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd – Skupštini grada Beograda, a ako bude potrebno obratićemo se i višim organima vlasti.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd još jednom napominje da zaposleni u JKP „GSP“ Beograd nisu dužni da daju svoj potpis, kao neku vrstu saglasnosti, da bi se smenjeni šefovi rasporeda i šefovi održavanja u pogonima JKP „GSP“ Beograd vratili na svoja radna mesta ili opstali na radnim mestima sa kojih su smenjeni. Ta stvar je završena!
Svako prisiljavanje zaposlenih na bilo šta je zakonom kažnjivo.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd