OBELODANJIVANJE MAHINACIJA U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD“

Javno komunalno preduzeće „Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd“ je dopisom odgovorilo na zahtev sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ za dostavljanje podataka od javnog značaja.
Dopis je potpisao vršilac dužnosti generalnog direktora JKP „GSP BEOGRAD“ Zoran Šarac.
U tom odgovoru je naglašeno da preduzeće JKP „GSP BEOGRAD“ ne odobrava pozajmice reprezentativnim sindikatima.
Kako su pojedini reprezentativni sindikati dobijali pozajmice od JKP „GSP BEOGRAD“, sindikat će nastaviti sa dopisima prema v.d. generalnog direktora Zoranu Šarcu zato što je veoma važno da se utvrdi da li je vraćen novac koji je dobijen od strane  poslodavca.
Osim što su dobijali novac od JKP „GSP BEOGRAD“ reprezentativni sindikati su  plaćali i kamatu na pozajmljeni novac.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ će od  v.d. generalnog direktora JKP „GSP BEOGRAD“ Zorana Šarca kroz dopise zahtevati da se dostave ugovori o pozajmici novca na  uvid zato što je veoma važno da zaposleni budu obavešteni.

VAŠE JE PRAVO DA ZNATE SVE!

Vaš sindiakt „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“