RADNI SASTANAK SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE“ BEOGRAD

U javnom komunalnom preduzeću „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd održan je radni sastanak podružnice sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd.
Na održanom sastanku utvrđen je plan daljih aktivnosti našeg sindikata u JKP „GSP“ Beograd i predstavljen plan za sindikalnu edukaciju zaposlenih u JKP „GSP“ Beograd.
Sindikat Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd nastavlja odlučnu borbu za što bolji status zaposlenih i poštovanje prava zaposlenih u JKP „GSP“ Beograd.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD