SMENJENI ŠEFOVI RASPOREDA U POGONIMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE“ BEOGRAD I  ŠEFOVI ODRŽAVANJA U POGONIMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE“ BEOGRAD

Kako sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd nezvanično saznaje, nakon naše reakcije koja je usledila na osnovu velikog broja poruka koje smo dobili od zaposlenih vozača u JKP „GSP“ Beograd o diskriminaciji vozača koji nisu članovi reprezentativnih sindikata u JKP „GSP“ Beograd, smenjeni su šefovi rasporeda u pogonima JKP „GSP“ Beograd i šefovi održavanja u pogonima JKP „GSP“ Beograd.
Takođe želimo da naglasimo da je povodom ove teme predstavnik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd u JKP“GSP“ Beograd gospodin Zoran Stefanović obavio razgovor sa vršiocem dužnosti generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd gospodinom Zoranom Šarcem.
Nasastanku koji je održan postignuta je saglasnost da je potrebno učiniti sve što je potrebno u interesu JKP „GSP“ Beograd i i interesu zaposlenih u JKP „GSP“ Beograd.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD