I PORED OPSTRUKCIJE RUKOVODSTVA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING SERVIS“ BEOGRAD, SKUP „DVA SATA KVALITETNOG DRUŽENJA“ U ORGANIZACIJI SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD BIĆE ODRŽAN ISPRED DIREKCIJE JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING SERVIS“ BEOGRAD

Postoji alternativno, drugo rešenje za održavanje našeg mirnog skupa „Dva sata kvalitetnog druženja“ ispred direkcije JKP „Parking servis“ Beograd, a to alternativno rešenje zove se MUP Rakovica.
Predsednik Sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd Dragan Ljubić je u svojstvu pravnog lica uredno poslao dopis JKP „Parking Servis“ Beograd i na isti nije dobio odgovor u zakonskom roku.
Zbog toga je na odboru sindikata doneta odluka da predsednik sindikata Dragan Ljubić danas poseti JKP „Parking Servis“ Beograd.
Prilikom današnje posete predsednik našeg sindikata na svojim radnim mestima nije zatekao odgovorna lica u JKP „Parking Servis Beograd“, pa su ga na njegov zahtev primili samo u pravnoj službi preduzeća gde takođe nije dobio odgovor, prinuđeni smo da se u cilju zaštite naših prava obratimo MUP – u Rakovica.
Skup „Dva sata kvalitetnog druženja“ će biti održan u skladu sa zakonom jer to je naše ustavom zagarantovano pravo.
O datumu i vremenu održavanja skupa obavestićemo vas naknadno.

Vaš Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd.

Živela Srbija !