KO I ZBOG ČEGA, SVESNO ILI NESVESNO, NANOSI ŠTETU JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „PARKING SERVIS“ BEOGRAD

Prema zakonu o radu i prema kolektivnom ugovoru koji je potpisan i koji je važeći u javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd predsednici reprezentativnih sindikata u JKP „Parking Servis“ (a to su Savez samostalnih sindikata Srbije i sindikat Nezavisnost) imaju pravo da se 30 dana u toku meseca bave sindikalnim aktivnostima.
Predstavnici reprezentativnih sindikata dakle imaju pravo da ne obavljaju svoju osnovnu delatnost, već da se tokom svih radnih dana u mesecu bave sindikalnim poslovima.
Međutim prema informacijama koje sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd ima predsednik sindikata „Sloga“ u JKP „Parking Servis“ Beograd Drago Vulović, od strane svojih nadređenih u sektoru održavanja ima plaćen sindikalni dan i to petak, kada nakon devet časova ujutru ne obavlja svoju osnovnu delatnost, već se bavi sindikalnim poslovima i pitanjima vezanim za sindikat.
To ne bi bilo sporno da je sindikat „Sloga“ reprezentativan u javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd, ali nije.
Pored toga prema informacijama koje sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd ima pomenuti predsednik sindikata „Sloga“ Drago Vulović je u JKP „Parking Servis“ zaposlio i ženu i ćerku.
Zbog svega navedenog sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd je uputio dopis vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP „Parking Servis“ gospodinu Andriji Čupkoviću od koga se traži odgovor po kom osnovu predsednik sindikata (koji nije reprezentativan u javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd) „Sloga“ Drago Vulović ima pravo da u toku radnog vremena ne obavlja svoju osnovnu delatnost, već da se bavi sindikalnim poslovima.
Isti dopis smo uputili i pravnoj službi JKP „Parking Servis“ Beograd i dobili odgovor da samo predstavnici odnosno predsednici reprezentativnih sindikata u okviru preduzeća imaju pravo da ne obavljaju svoju osnovnu delatnost, već da se u toku radnog vremena bave sindikalnim poslovima.
Prema tome neko od rukovodilaca iz sektora održavanja u okviru JKP „Parking Servis“ Beograd svesno ili nesvesno nanosi štetu preduzeću dozvoljavajući da zaposleni Drago Vulović koji je predsednik nereprezentativnog sindikata „Sloga“ jedan dan u nedelji ne obavlja svoju osnovnu delatnost, već se bavi sindikalnim pitanjima.
Dok čekamo odgovor na javno postavljeno pitanje vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP „Parking Servis“ Beograd gospodinu Andriji Čupkoviću postavićemo i pitanje sindikalcu Dragu Vuloviću:

Da li je sindikat „Sloga“ promenio svoj kritički odnos prema poslodavcu i rukovodstvu JKP „Parking Servis“ Beograd i da li je sindikat „Sloga“ odustao od borbe za bolji status i prava zaposlenih u JKP „Parking Servis“ Beograd, pa je on kao predsednik sindikata Sloga uspeo da u preduzeću zaposli i ženu i ćerku?

Dok čekamo odgovore na postavljena pitanja od vršioca dužnosti generalnog direktora JKP „Parking Servis“ Beograd gospodina Andrije Čupkovića i od sindikalca Drage Vulovića, sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd neće prestati da se bori za bolji status i prava zaposlenih u JKP Parking Servis Beograd, nećemo prestati da ukazujemo na greške, manipulacije i nepoštovanje zakona u JKP „Parking Servis“ Beograd već ćemo to nastaviti da radimo još snažnije i još odlučnije.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD