PREĐIMO SA REČI NA DELA – TREĆI DEO

U proteklih nekoliko godina javno komunalno preduzeće „Parking Servis“ Beograd je najavio izgradnju nekoliko kapitalnih objekata u Beogradu. Ti kapitalni objekti bi trebalo da budu podzemne garaže koje su predviđene da budu izgrađene na nekoliko lokacija u Beogradu.
U narednih nekoliko tekstova pisaćemo o svakoj od tih predviđenih podzemnih garaža koje su trebale da budu, a nikada nisu izgrađene.
Prva podzemna javna garaža i druga podzemna javna garaža u nizu o kojima smo pisali bile javna podzemna garaža na Studentskom trgu u Beogradu i javna podzemna garaža ispod Ulice Kneza Miloša u Beogradu.
Danas pišemo o javnoj podzemnoj garaži koja je trebalo da bude izgrađena ispod Njegoševe ulice u Beogradu.
Budući da je planirano da Njegoševa ulica u Beogradu bude pešačka zona, samim tim je potrebna izgradnja javne podzemne garaže ispod Njegoševe ulice u Beogradu.
Planirano je da se izgradi 243 parkirna mesta, bruto površine 11.500 m².
Predračunska vrednost izgradnje ove javne podzemne garaže je 878.000.000 dinara.
Takođe bilo je planirano da će se javna podzemna garaža ispod Njegoševe ulice u Beogradu izgraditi između 2018. godine i 2020. godine.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd javno postavlja pitanje zašto se od izgradnje ove podzemene garaže i ostalih podzemnih garaža u Beogradu odustalo i da li je to najbolji primer kako u praksi funkcioniše onaj slogan JKP „Parking Servis“ Beograd: „PREĐIMO SA REČI NA DELA!“

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD