PRAVO NA ŽIVOT

Sindikat „Savez ujedinih zaposlenih Beograd“ poziva novoimenovanog vršioca dužnosti generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća „Gradsko saobraćajno preduzeće“Beograd Zorana Šarca da poništi rešenje o otkazu koji je uručen zaposlenom licu Stefanović Zoranu.
Neogdovorna lica sa sumnjivim diplomama zaposlena na odgovornim mestima u JKP „GSP“ Beograd su otkazala ugovor o radu gore spomenutom vozaču.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ se obratio javnom komunalnom preduzeću „GSP“ Beograd sa informacijom da doneseni akt o udaljenju sa posla sadrži dosta manjkavosti, te kako takav, akt nema težinu već se iz samog akta može videti da nema osnove ni za udaljenje sa posla, ni za otkaz ugovora o radu.
Očigledno da je neko želeo da se dodvori novom gradonačelniku Beograda Aleksandru Štapiću i da pokaže moć tako što će zaposleno lice, vozača Stefanović Zorana, udaljiti sa radnog mesta tako što mu je otkaz uručen protivzakonito.
Sindikat podseća sva odgovorna lica u JKP „GSP“ Beograd da po ustavu republike Srbije svaki građanin republike Srbije ima pravo na na život i rad.
Životni standard većine zaposlenih u republici Srbiji daleko je od standarda koji je potreban za dostojanstven život.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ pruža podršku Zoranu Stefanoviću i apeluje na novoizabranog vd generalnog direktorav JKP „GSP“ Beograd Zorana Šarca, kao i novoizabranog gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da se poništi sramni akt o otkazu.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd