PREKO SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD“ ČLANOVI MOGU PUTOVATI NA RATE

U prethodnom periodu sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ je dobio mnogobrojne poruke svojih članova da se sklopi ugovor sa nekom od turističkih agencija, kako bi članovima sindikata bila omogućena kupovina turističkih aranžmana na rate. Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ je postupio u skladu sa željom svojih članova i sklopljen je ugovor sa turističkom agencijom „Mayak tours“.

Ovim putem članovi sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ će buduće moći da koriste i kupuju turističke aranžmane na više mesečnih rata.

Vaš sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“