UČLANI SE DA PROMENIMO! UČLANI SE DA POBEDIMO!

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ ukazuje na sve veću pojavu slučajeva mobinga od strane poslodavca (država ili lokalna samouprava) u javnim preduzećima u republici Srbiji, javnim komunalnim preduzećima u lokalnim samoupravama u republici Srbiji i ostalim državnim  ustanovama u republici Srbiji.
Sindiat Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd, poziva odgovrna lica u JP, JKP i ostalim državnim ustanovama da se  ponašaju u skladu sa zakonom .
Mobing je teoretski i praktično emocionalni teror grupe nad jedinkom. Ovakav vid nasilja najčešće se sreće na radnom mestu, ali i u  svakoj drugoj situaciji u kojoj postoji pripadnosti grupi.
U situaciji kada je osoba žrtva mobinga ona tada gubi svaki javni integritet i ličnu stabilnost i postaje objekat “silovanja gomile“, koja potom “silovanja“ obavlja osećajući animozitet prema svojoj žrtvi, izražavajući pritom svoju animozitetnu i pokretljivu aktivnost prema svakom obliku socijalnog osećaja svoje žrtve.
Da bi postojao mobing mora postojati grupa i osećaj pripadnosti grupi. Mobing se retko dešava u brojčano malim socijalnim grupacijama, a čine ga pripadnici svih većih grupa bez obzira na obrazovni, profesionalno – stručni ili bilo koji profil.
Zato sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ poziva sve zaposlene u javnim preduzećima u republici Srbiji, javnim komunalnim preduzećima u lokalnim samoupravama u republici Srbiji i ostalim državnim  ustanovama u republici Srbiji da postanu članovi našeg sindikata kako bi se zajedničkim snagama borili protiv svake vrste mobinga i diskriminacije i kako bi na kraju zajedno i pobedili.

Vaš sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“