Javno komunalno preduzeće „Beograd put“ – DISKRIMINACIJA PREDSEDNIKA SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD“

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd obaveštava javnost da je predsednik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd Dragan Ljubić izložen diskriminaciji svaki put kada dolazi u direkciju javnog komunalnog preduzeća „Beograd put“ i kada ima nameru da u pisarnicu JKP „Beograd put“ preda neki dokument ili dopis.
Diskriminacija našeg predsednika se ogleda u tome što kad god uđe u krug JKP „Beograd put“ pod stalnom pratnjom i pod nadzorom radnika fizičko – tehničkog obezbeđenja JKP „Beograd put“, a što nije slučaj sa predstavnicima ostalih sindikata koji dolaze u pisarnicu JKP „Beograd put“ kako bi predali neki dokument ili dopis.
Razlog za ovakvo ponašanje radnika fizičko – tehničkog obezbeđenja JKP „Beograd put je taj što je predsednik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd Dragan Ljubić sa oglasne table JKP „Beograd put“ fotografisao akt koji je okačen, a za koji je naš sindikat dao predlog dase donese i u cilju donošenja deljeni su i letci. Od tog trenutka je predsenik sindikata Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd dobio pratnju od dva zaposlena lica FTO uvek kada dolazi u pisarnicu koja se nalazi u direkciji tj. krugu javnog komunalnog preduzeća „Beograd put“.
Vrhunac bahatosti je i to da je predsednik sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd, Dragan Ljubić dobio jasnu pretnju da više neće ući u krug JKP Beograd put, već da će dopise u ime dindikata morati da šalje putem pošte.
Zbog ovakvog ponašanja radnika fizičko – tehničkog obezbeđenja JKP „Beograd put“ sindiat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd je pisao vrtšiocu dužnosti generalnog direktora JKP „Beograd put“ Vuku Jankoviću, ali eotični ne želi da odgovori na naše dopise.
Na kraju sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd postavlja pitanje: Da li JKP „Beograd put“ treba  da doživi transformaciju na bolje ili treba da se sve nastavi po starom?
O svemu gore bavedenom ćemo obavestiti i  gradonačelnika grada Beograda.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd