NEPOŠTOVANJE OD STRANE RUKOVODSTVA J.K.P. „BEOGRAD PUT“

„Prvo te ignorišu, onda te ismevaju, pa se bore protiv tebe, a onda ih pobediš.“

Mahatma Gandi

Iz kojih razloga se ovakve stvari dešavaju ostaće misterija za sve nas. Nepoštovanje Sindikata je nepoštovane zaposlenih, a Sindikat to nije želeo da dozvoli te je posle mnogobrojnih dopisa i razgovora sa pravnom službom koja nije želela da prihvati Statut sindikata kao ni imenovano lice. Sindikat Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd je uputio opomenu pre utuženjea kao sredstvo upozorenja zbog diskriminacije.
Onda je usledio odgovor J.K.P. „Beograd put“ koji možete i sami videti!
Ono sa čime se sindikat neće složiti, a o čemu ćemo i u pisanom obliku obavestiti odgovorno lice Ivana Tejića, je da nije došlo do nesporazum već do pokušaja pravne službe da ospori svu dokumentaciju na način koji je samo njima poznat, tražeći od nas akt koji treba da dostavi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Kako više nije bilo mogućnosti za dalju komunikaciju jer dobre volje nema bili smo primorani na korak koji smo učinili.
Shodno svemu pozivamo zaposlene u J.K.P. „Beograd put“ da nam se pridruže kako bi smo rešili nerad reprezentativnih sindikata koji itekako postoji, a usput bismo rešavali i goruće probleme.

Sindikat ujedinjenih zaposlenih Beograd