SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD“ UVEK UZ SVOJE ČLANOVE

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ se zahvaljujem novoizabranom vršiocu dužnosti direktora JKP Beograd put Vuku Jankoviću što je pozitivno odgovorio na našu inicijativu i odobrio bespovratnu solidarnu pomoć jednom od naših članova Batajliji Igoru.
Iznos koji je dobio zaposleni je 43.000 dinara. Veliko hvala i komisiji koja je prihvatila lekarski nalaz zaposlenog.

Sindiat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“