USKLADITI POSTOJEĆI AKT

Sindikat ,,Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ je, uputio dopis Poslodavcu da se proširi: ,,Sporazum o korišćenju sredstava i kriterijumima radne invalidnosti zaposlenih u JKP ,,Beograd-put“ koji su sindikalno organizovani kod reprezentativnih sindikata.

Kako sam sporazum u naslovu nosi sa sobom diskriminaciju prema zaposlenima koji nisu sindiklano orjentisani kao i prema Sindikatima koji nisu reprezentativni, a imaju jedan deo zaposlenih lica kao članove – uputili smo dopis Poslodavcu da se ovakav akt poništi tj. da se naziv promeni, a sam akt dopuni šiframa.

Evropski šifarnik bolesti postoji te ga treba primeniti. Samim šiframa zaposlno lice koje boluje od neke bolesti može i sam da vidi da li mu pripada novčana pomoć.
Ovakvim rešenjem rešavamo dve stvari:

  1. Ne zavisite od sindikalnih predstavnika već od svog izabranog lekara koji će navesti šifru bolesti.
  2. Znaće se tačan bespovratan iznos novca kao i to koliko puta može zaposleno lice koje boluje od teže ili lakše bolesti da dobije solidarnu pomoć u toku jedne godine.

Smatramo da je naš predlog na mestu!
Podržite nas kako bi smo uspeli da menjamo loše stvari.

Vaš Sindikat ,,Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“