VRŠILAC DUŽNOSTI GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „BEOGRAD PUT“ VUK JANKOVIĆ PONIŠTIO NEZAKONITU ODLUKU

Vršilac dužnosti generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća „Beograd put“ Vuk Janković poništio je protivzakonitu odluku svog prethodnika Ivana Tejića, po kojoj ni jedan zaposleni u JKP „Beograd put“ ne može napustiti jedan od pet sindikata koji deluju u JKP „Beograd put“ dok mu predsednik tog istog sindikata svojim potpisom i pečatom sindikata ne da saglasnost za tu odluku.
Nakon poništenja te protivzakonite odluke zsposlenima u JKP Beograd put će biti dovoljna samo potpisana ispisnica (istupnica) iz sindikata i njihovo članstvo automatski prestaje.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd se zahvaljuje vršiocu dužnosti generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća „Beograd put“ Vuku Jankoviću na poštovanju zakona i zakonitosti i na donesenoj odluci o poništenju protivzakonite odluke.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd će i dalje uporno i predano nastaviti da se bori za poštovanje prava i što bolji status svih zaposlenih u svim preduzećima u kojima imamo svoje podružnice, predstavnike i članove.

Vaš SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD