DISKRIMINACIJA ZAPOSLENIH U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE“ BEOGRAD

Povodom velikog broja poruka koje smo dobili od vozača zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd, a koje se odnose na diskriminaciju i premeštanja vozača iz pogona u pogon u Javnom komunalnom preduzeću „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd“, Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd je odlučio da se obrati javnosti i da javno od rukovodstva JKP „GSP“ Beograd zatraži odgovore na sledeća pitanja:

  1. Da li je u JKP „GSP“ Beograd na delu diskriminacija samo onih zaposlenih koji nisu članovi reprezentativnih (poslodavcu odanih) sindikata, pa se ti vozači premeštaju iz pogona u pogon, kao i onih vozača koji drže do sebe, svog stava i dostojanstva i koji su koristili pravo na bolovanje?
  2. Ako nije u pitanju diskriminacija isključivo onih vozača koji nisu članovi reprezentativnih sindikata u JKP „GSP“ Beograd, da li su premeštanju podložni i da li se iz pogona u pogon premeštaju i oni vozači koji jesu članovi reprezentativnih sindikata u JKP „GSP“ Beograd?
  3. Po kom kriterijumu se iz pogona u pogon prebacuju vozači u javnom komunalnom preduzeću „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd?

U ovom kontekstu važno je napomenuti da smo iz komunikacije i iz razgovora sa zaposlenima u JKP „GSP“ Beograd saznali da su uzrok i koren ovog problema u najvećoj meri direktori pogona, šefovi rasporeda u pogonima i raspoređivači u pogonima.
Još jednom naglašavamo da je svaki vid diskriminacije i podele radnika po sindikalnoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi najstrože zakonom zabranjen.
Ovim povodom sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd će se dopisom obratiti rukovodstvu JKP „GSP“ Beograd i zatražiti sastanak sa vršiocem dužnosti generalnog direktora javnog komunalnog preduzeća „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd Zoranom Šarcem.
Želimo ovom prilikom da naglasimo da je sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd veoma zabrinut da će se ionako mali broj vozača u JKP „GSP“ Beograd ovakvim potezima rukovodstva JKP „GSP“ Beograd dodatno smanjiti, jer će vozači ovakvim ponašanjem od strane poslodavca biti prinuđeni da daju otkaze i da napuštaju javno komunalno preduzeće „Gradsko saobraćajno preduzeće“ Beograd.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd će se protiv bilo kakvih podela i protiv bilo kakve diskriminacije najoštrije boriti.

Vaš Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd