ČLANSKA KARTA VLADAJUĆE STRANKE I PREBROJAVANJE – VIZA ZA BUDUĆNOST ILI GARANCIJA ZA NAPREDOVANJE U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „PARKING SERVIS“ BEOGRAD

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd postavlja otvoreno pitanje menadžmentu javnog komunalnog preduzeća „Parking Servis“ Beograd i vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP Parking „Servis Beograd“ gospodinu Andriji Čupkoviću da li je u JKP „Parking Servis“ Beograd po sredi diskriminacija, ako je jedino merilo za napredovanje u preduzeću članska karta vladajuće stranke?
U javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd postoje zaposleni koji na istom radnom mestu, na najtežim poslovima, rade 15, 20 ili više godina.
Sa druge strane postoje zaposleni koji su u preduzeće došli pre jednu, dve ili tri godine, počeli da rade na najtežim poslovima i ubrzo nakon toga sa th radnih mesta su sklonjeni i napredovali su na mnogo lakša radna mesta na kojima imaju istu ili veću platu kao i zaposleni koji godinama već rade na najtežim poslovima, a bez mogućnosti da napreduju i da sa tih radnih mesta za istu platu pređu na lakša radna mesta.
Zato sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd javno postavlja pitanje da li se u javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd radnici vrednuju po trudu, kvalitetu i načinu kako obavljaju svoj posao ili se vrednuju po tome da li su članovi vladajuće stranke?
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd naglašava da će se uvek zalagati za to da se radnici kotiraju prema godinama radnog staža u okviru preduzeća, prema kbalitetu i prema tome kako obavljaju svoj posao, a ne prema tome da li imaju člansku kartu jedne, druge ili treće stranke.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD