DI SU NAŠI NOVCI ???

Ako nekome nije jasno zbog čega zaposleni u javnim komunalnim preduzećima u gradu Beogradu žive loše i na ivici egzistencije ovaj dokument ispod koji dolazi iz javnog komunalnog preduzeća „Parking Servis“ Beograd će biti najbolje objašnjenje.
Od 1000 zaposlenih lica u javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd 44 je pravnika u pravnoj službi.
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd javno postavlja dva pitanja:

  1. Šta će javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd koje ima 1000 zaboslenih čak 44 pravnika?
  2. Da li su ova 44 pravnika zaista zaposlena u JKP „Parking Servis“ Beograd i da li zaista obavljaju posao za koji su plaćeni ili su samo zbog raznoraznih „zasluga“ kao stranački aktivisti fiktivno zaposleni i za to fiktivno zaposlenje primaju platu na štetu ostalih zaposlenih u JKP „Parking Servis“ Beograd i građana Beograda koji ovo bahaćenje finansiraju?

Odgovore na ova dva pitanja čekamo!

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD