DISKRIMINACIJA U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „PARKING SERVIS“ BEOGRAD

U javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd trenutno se odvija ogoljena diskriminacija svih onih koji nisu „podobni“ i koji nisu po „ukusu“ rukovodstva JKP „Parking Servis“ Beograd.
Predsednik sindikata“Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd Dragan Ljubić nekoliko puta je tražio sastanak sa vršiocem dužnosti generalnog direktora JKP Parking Servis Beograd, Andrijom Čupkovićem i na taj zahtev nikada nije dobio pozitivan odgovor.
Takođe kao sindikat smo nekoliko puta tražili da dobijemo pravo korišćenja sindikalne prostorije u prostorijama preduzeća na Mostarskoj petlji.
Ni na tu molbu nismo dobili pozitivan odgovor iako svi ostali sindikati u JKP Parking Servis, kako oni reprezentativni, tako i oni koji to nisu, imaju pravo korišćenja sindikalne prostorije.
Zbog toga upućujemo javno pitanje vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP Parking Servis Beograd, Andriji Čupkoviću da li je po sredi diskriminacija sindikata „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd, jer nije po „ukusu“ i po „meri“ aktuelnog menadžmenta preduzeća?
Budući da znamo da odgovor nećemo dobiti, a sam odgovor je jasan kao dan i dobro poznat ističemo da od naše borbe za poštovanje prava i bolji status svih zaposlenih nećemo odustati.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD