GLADNI SMO

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd je zbog teškog materijalnog stanja zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd uputio inicijativu menadžmentu preduzeća da se materijalni položaj zaposlenih u JKP „Parking Servis“ Beograd poboljša tako što će zaposlenima u garažama sa rezervisanim parkirnim mestima koeficijent biti povećan sa 1,8 na 2,0, zaposlenima koji u opisu svog posla imaju noćne smene da se plaćanje noćnog rada vrednuje sa 30 % dodatka na mesečnu zaradu, a da se ostalim zaposlenima dodele bonusi od 5 % do 20 % na zaradu na osnovu složenosti poslova koje imaju na objektima na kojim rade.
Budući da nismo dobili odgovor na ovu inicijativu od menadžmenta javnog komunalnog preduzeća „Parking Servis“ Beograd koristimo ovu priliku da otvoreno, kratko i jasno poručimo: GLADNI SMO!

Sindikat Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd – Ogranak sindikata za javno komunalno preduzeće „Parking Servis“ Beograd