JAVNO КOMUNALNO PREDUZEĆE „PARKING SERVIS“ BEOGRAD IZGUBILO SUDSKI SPOR

Apelacioni sud u Beogradu doneo je pravosnažnu PRESUDU U IME  NARODA u sudskom sporu koji je kroz tužbu protiv JKP „Parking Servis“ Beograd pokrenuo zaposleni u tom preduzeću Nikola Vojinović.

Zaposlenog Nikolu Vojinovića, radnika JKP „Parking Servis“ Beograd zastupao je Dragan Vasić, advokat koji zastupa, sindikat ,,Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd i članove sindikata.

Nikola Vojinović je tužio JKP „Parking Servis“ Beograd zbog neosnovanog umanjenja plate u iznosu od 10 %.

Iz navede presude Apelacionog suda JKP „Parking Servis“ Beograd je dužan da nadoknadi štetu nanetu tužiocu Nikoli Vojinoviću i da plati kompletne sudske troškove.

Iznos naknade štete oštećenom radniku Nikoli Vojinoviću i iznos sudskih troškova koje JKP „Parking Servis“ Beograd mora da isplati po presudi iznose ukupno 118.500 dinara.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd se zahvaljuje advokatu Draganu Vasiću na odlično obavljenom poslu.

Ova presuda je odličan podsticaj da nastavimo da se svim pravnim i zakonskim sredstvima borimo za puno poštovanje prava i što bolji položaj svih zaposlenih kako u Beogradu, tako i u republici Srbiji.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD