JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ,, PARKING SERVIS“ BEOGRAD – VELIKO IME SA MALIM PRIMANJIMA

Zaposleni u javnom komunalnom preduzeću „Parking servis“ Beograd su očajni zbog svojih niskih primanja sa kojima jedva sastavljaju kraj sa krajem!
Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ poziva zaposlene da se uključe u rad sindikata, jer to je u interesu svih zaposlenih zato što jedino kao masa možemo uticati na lošu politiku odgovornih lica ali i dati odgovor na loš rad reprezentativnih sindikata koji su zaboravili na zaposlene.
Kako vršilac dužnosti generalnog direktora JKP „Parking servis“ Beograd Andrija Čupković nije pronašao slobodno vreme da se održi sastanak sa predstavnikom radnika na kom bi bio iznet stav zaposlenih u JKP „Parking servis“ Beograd, zaposleni su ostali uskraćeni za mnoge odgovore.
Dakle, objektivno gledano, reprezentativni sindikati snose krivicu i moraju da preuzmu odgovornost, ali i zaposleni moraju da menjaju  svoju svest, jer u ovoj teškoj situaciji izbor postoji. Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ očekuje podršku kako bi smo mogli da utičemo na lošu politiku koja nam je nametnuta od omanje grupe odgovornih lica u JKP „Parking servis“ Beograd.
Sindikat Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd će uputiti i treći dopis vršiocu dužnosti generalnog direktora JKP „Parking servis“ Beograd Andriji Čupkoviću kako bi smo ukazali na loš položaj zaposlenih i zahtevali da u vremenu velike ekonomske krize dođe do povećanja zarada zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću „Parking servis“ Beograd, jer smatramo da zaposleni zaslužuju da žive život dostojan čoveka i da zadlužuju da od svoje plate mogu da pokriju osnovne životne potrebe.

Vaš sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“