PREĐIMO SA REČI NA DELA – PRVI DEO

U proteklih nekoliko godina javno komunalno preduzeće „Parking Servis“ Beograd je najavio izgradnju nekoliko kapitalnih objekata u Beogradu. Ti kapitalni objekti bi trebalo da budu podzemne garaže koje su predviđene da budu izgrađene na nekoliko lokacija u Beogradu.

U narednih nekoliko tekstova pisaćemo o svakoj od tih predviđenih podzemnih garaža koje su trebale da budu, a nikada nisu izgrađene.

Prva u nizu je javna podzemna garaža na Studentskom trgu u Beogradu.

Za ovu podzemni garažu građevinska dozvola je dobijena 11. jula 2016. godine. U ovoj građevinskoj dozvoli odobreno je investitoru, a to je Grad Beograd, da za potrebe JKP „Parking Servis“ Beograd izgradi javnu podzemnu garažu na Studentskom trgu u Beogradu. Pomenuta garaža imala bi tri podzemene etaže ukupnog kapaciteta 689 parkirnih mesta, od čega je za osobe sa invaliditetom predviđeno 48 parkirnih mesta. Ukupna bruto izgrađena površina garaže iznosila bi 21.000 m², a neto izgrađena površina garaže iznosila bi 19.557,23 m². Procenjena vrednost radova je iznoslia bi 1.484.725.156 dinara. Bilo je planirano da podzemna garaža na Studentskom trgu bude izgrađena između 2018. godine i 2020. godine.

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd javno postavlja pitanje zašto se od izgradnje ove podzemene garaže i ostalih podzemnih garaža u Beogradu odustalo i da li je to najbolji primer kako u praksi funkcioniše onaj slogan JKP „Parking Servis“ Beograd: „PREĐIMO SA REČI NA DELA!“

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD