REPREZENTATIVNI SINDIKATI U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU „PARKING SERVIS“ BEOGRAD POTPISALI SPORAZUM IZA LEĐA VEĆINE ZAPOSLENIH❗❗❗

U javnom komunalnom preduzeću „Parking Servis“ Beograd ne prestaje bahatost i divljanje predstavnika dva reprezentativna sindikata – Saveza samostalnih sindikata Srbije – Sindikalna organizacija JKP „Parking Servis“ Beograd i Nezavisnog sindikata JKP „Parking Servis“ Beograd.
Poslednja u nizu drskost koja je došla odstrane predstavnika ova dva sindikata je sporazum koji je potpisan iza leđa većine zaposlenih u JKP Parking Servis Beograd.
U pitanju je SPORAZUM O VREDNOVANJU RADNOG DOPRINOSA ZAPOSLENIH U JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA „PARKING SERVIS“ BEOGRAD.
Pomenuti sporazum kojim se reguliše način i visina kažnjavanja (destimulacija), odnosno način i visina nagrađivanja (stimulacija) zaposlenih u JKP „Parking Servis“ Beograd zbog učinjenih propusta u radu odnosno učinjenog doprinosa u radu nije istaknut ni na jednom objektu JKP „Parking Servis“ Beograd, pa samim tim većina zaposlenih nije i ne može biti upoznata sa sadržajem sporazuma.
Kažemo većina zaposlenih, zato što jedan mali broj zaposlenih svakako jeste upoznat sa sadržajem sporazuma, a to su oni zaposleni koji usko sarađuju sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata u JKP Parking Servis Beograd.
Sporazum su sa jedne strane ispred reprezentativnih sindikata potpisali predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije – Sindikalna organizacija JKP „Parking Servis“ Beograd Miloš Ivković i predstavnik Nezavisnog sindikata JKP „Parking Servis“ Beograd Miljan Marinković, a sa druge strane ispred JKP „Parking Servis“ Beograd vršilac dužnosti generalnog direktora JKP „Parking Servis“ Beograd Andrija Čupković.
Na kraju sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd javno postavlja nekoliko pitanja svoj trojici potpisnika:

Da li vas je bar malo sramota od vaših kolega gospodo?
Da li vas je sramota da potpisujete sporazum iza leđa većine zaposlenih i da sa sadržajem sporazuma ne upoznate zaposlene u JKP „Parking Servis“ Beograd koje se ovaj sporazum najviše tiče?
Da li će se na osnovu ovog sporazuma nagrađivati (stimulisati) podobni, a kažnjavati (destimulisati) nepodobni?

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih“ Beograd će se protiv ovakvog drskog načina rada i bahatog postupanja uvek boriti.
Zaposleni imaju pravo da znaju sve što se potopisuje u njihovo ime i za njihov račun.

SINDIKAT „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH“ BEOGRAD