OSNOVANA JOŠ JEDNA PODRUŽNICA SINDIKATA „SAVEZ UJEDINJENIH ZAPOSLENIH BEOGRAD“

Sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“ osnovao je svoju podružnicu u još jednom javnom preduzeću. Ovoga puta u pitanju je Javno preduzeće „Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije“, pa zato koristimo ovu priliku da ovim putem pozovemo sva zaposlena lica u JP „Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije“ da se pridruže našem sindikatu kako bi smo mogli da utičemo na razna akta  koja su donošena od strane JP „Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije“, kao i na razne nepravilnosti koje se događaju u JP „Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije“.
Sa današnjim novim članovim bićemo sindikat za primer svim zaposlenima u JP „Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnice Srbije“.

Vaš sindikat „Savez ujedinjenih zaposlenih Beograd“